Chemisch laboratorium van de suikerfabriek Kadhipaten bij Madjalengka