De administrateur, F. van der Ben (links vooraan), met medewerkers van de suikerfabriek Kadhipaten bij Madjalengka