Bibliotheek van de Gouvernements Inlandsche School der 2e klasse te Djambi